BISO Society

Engasjere studentmiljøet

Om

BISO Society
BISO Society, som ble opprettet i februar, for å jobbe mot å få med flere BI studenter i alt annet sosialt som skjer i studentmiljøet i Trondheim. Det har foreløpig vært mest fokus på Samfundet og UKA, og det har blitt jobbet for å få flere BI studenter til å engasjere seg i tilbudene de tilbyr. Utvalget har jobbet med synliggjøring og delt informasjon, ved f.eks invitere til å ha stands på campus, men også ved informasjonsdeling på instagram. Utvalget har også blitt større ved at vi nå har satt fire personer som ambassadører. Dette er blitt gjort for å fordele arbeidsmengden litt, da det kun var to som satt i BISO Society etter det ble opprettet.