BISO Bærekraft

Vi finner og deler relevant informasjon om bærekraftig studenthverdag. 

Om

BISO Bærekraft
BISO Bærekraft er et relativt nytt studentutvalg i BISO Trondheim, med oppstart i oktober 2020. I BISO Bærekraft arbeider vi med å finne og dele relevant og viktig informasjon om en bærekraftig studenthverdag og om bærekraftig næringsliv. I begge retningene tar vi utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Vår grunnvisjon er at hver enkelt av oss i samfunnet ønsker å være mer bærekraftige, men ikke nødvendigvis vet hvordan vi skal gjøre det. Derfor ønsker vi å være en ressurs som deler tips og informasjon rundt nettopp dette gjennom appellerende innhold på sosiale medier. BISO Bærekraft jobber også med å knytte kontakter innen næringslivet som har fokus på bærekraft i sin drift. I løpet av et skoleår ønsker vi å arrangere minst en foredragskveld med spennende representanter fra grønt næringsliv. I tillegg arrangerer vi andre relevante arrangementer med rot i bærekraft, for eksempel strandrydding og innsamlingsaksjoner til bærekraftige formål.