Næringslivsutvalget

Tett kontakt med lokalt næringsliv. 

Om

Næringslivsutvalget
Næringslivsutvalget har som funksjon å være et bindeledd mellom studentene og næringslivet. Utvalget har ansvar for alle bedriftsbesøk ved skolen, i form av bedriftspresentasjoner, stands, konkurranser og eventer. I tillegg har utvalget ansvar for å arrangere og utføre de årlige karrieredagene, hvor elevene vil ha muligheten til å knytte kontakter, og bli kjent med de ulike mulighetene som finnes i næringslivet.
Næringslivsutvalgets mål er å jobbe med å få inn bedrifter som kan tilfredsstille de ulike studieretningene ved skolen. Vi i næringslivsutvalget ønsker å gjøre bedriftens rekrutteringsjobb enklere. Vi ønsker også å gjøre veien ut i næringslivet kortest mulig for studentene, samt med å være et utvalg som inspirerer til hva en kan gjøre etter endt studie. Utvalget består av en rekke spennende stillinger, hvor alle stillingene er med på å utvikle, og utfordre enn selv og ens egenskaper. Næringslivsutvalget er bestående av leder, bedriftskontakter, økonomiansvarlig, arrangement ansvarlig, og PR og kommunikasjons ansvarlig.