Inspire

Årets mest inspirerende event!

Om

Inspire
Hold av datoene 22.-25. februar. Inspire 2021 kickstarter semesteret med fokus på hvordan du som student på best mulig måte kan mestre den digitale studiehverdagen. Følg Inspire BI Trondheim på Instagram for mer informasjon i tiden som kommer!