Org. Psyk, HR and Leadership

Linjeforeningen for Organisasjonspsykologi, HR og ledelse.

Om

Org. Psyk, HR and Leadership

Linjeforeningen for Organisasjonspsykologi, HR og ledelse ble opprettet i august 2019, og består av seks studenter med forskjellige oppgaver, der vi sammen er jobber for et godt faglig og sosialt miljø på vår linje. Alle vi i styret er motiverte til å bidra til dette gjennom våre spesifikke oppgaver og har som intensjon å være tilgjengelig og tilstede for våre medstudenter!

Fram til nå har vi arrangert spennende turer og eventer for studentene, vi etablerer unike samarbeid med bedrifter og vi tar oss av ulike tilbakemeldinger fra studentene til forelesere og andre i administrasjonen på BI. Styrevervet i linjeforeningen er ikke bare utfordrende og lærerikt, men også sosialt og hyggelig for styremedlemmene. 

Instagram