Entreprenørskap

Våre oppgaver består primært av å tilrettelegge ulike ting for entreprenørskapsstudenter ved BI Oslo.

Om

Entreprenørskap

I entreprenørskap linjestyret på BI Oslo sitter vi tilsammen syv studenter. Våre oppgaver består primært av å tilrettelegge ulike ting for entreprenørskapsstudenter ved BI Oslo. Eksempler på dette kan være linjeturer, båtfester og Innovasjonsdagen. Vi er også et bindeledd mellom BISO og studentene samt klassekontaktene i de ulike trinnene. Ukentlig er vi vanlige studenter som studerer, jobber og fester, men vi har et ekstra ansvar som vi setter av noe av tiden vår til å disponere til ukentlige møter hvor vi planlegger arrangementer eller andre agendapunkter vi ønsker å ta opp.

Vi skal rekruttere to nye personer til å bli Fagansvarlig og en til rollen som markedsansvarlig. Vi kommer til å legge ut mer om dette og setter i gang søknadsprosessen i begynnelsen av September.

Facebook // Instagram // Bachelor