Digital Communication and Marketing

Linjeforeningen for Bachelor i Kommunikasjonsledelse og Digital Kommunikasjon og Markedsføring.

Om

Digital Communication and Marketing

Digi-Komm er linjeforeningen for Bachelor i Kommunikasjonsledelse og Digital Kommunikasjon og Markedsføring. Linjeforeningen er til for å skape et godt samhold en mer mellom studentene på tvers av alle trinn og bidra til en mer spennende og innholdsrik studiehverdag. Dette kan være i form av å arrangere sosiale sammenkomster, konkurranser eller besøk og foredrag fra relevante aktører fra bransjen. Linjeforeningen bidrar også til å kvalitetssikre det faglige innholdet på linjene. 

Facebook // Instagram // Rekrutteringsdagen-event