BISO Media

BISO Media hjelper foreningens ledelse og enheter med produksjon av foto, video og grafisk design.

Om

BISO Media

BISO Media rekrutterer nye styremedlemmer! Ler mer og søk her!

BISO Media hjelper foreningens ledelse og enheter med produksjon av foto, video og grafisk design. I media får du møte hele foreningen samtidig som du opparbeider deg erfaring og kunnskap innen medieproduksjon som er svært relevant, spesielt innen markedsføring.

Facebook // Instagram